Prezentujemy reklamy które ukazały się na łamach poczytnego pisma „KAROSERIA”.