Podgrzewanie indukcyjne jest to metoda bezkontaktowa, która może być używana do podgrzewania metali.

Podgrzewacz indukcyjny wytwarza zmienne pole magnetyczne, które wytwarza prądy wirowe wewnątrz materiału. To właśnie te prądy wirowe generują ciepło. W naszych urządzeniach prąd zmienny jest “pompowany” do tyłu i do przodu w induktorze w częstotliwości 15-20 kHz. Wzmacniacz pola koncentruje pole magnetyczne.

Trzy czynniki, które mają wpływ na podgrzewanie
Przy indukcji, dużo mówi się o mocy podgrzewaczy indukcyjnych. Jednakże moc jest tylko jednym z trzech ważnych parametrów. Pozostałe dwa to powierzchnia, dla której moc jest wytwarzana i częstotliwość. Moc na jednostkę powierzchni jest bardzo ważnym stosunkiem, kluczowym dla induktora, aby osiągnął dużą gęstość mocy. W tej dziedzinie Alesco jest światowym liderem.

Ostatni czynnik, częstotliwość, jest zawsze kompromisem. W zasadzie im niższa częstotliwość, tym głębsze wnikanie magnetyczne w materiał. Innymi słowy, przy niskich częstotliwościach ciepło jest generowane głębiej w materiale. Tak więc podgrzewacze indukcyjne z wyższymi częstotliwościami nagrzewają powierzchnię bardziej. Jest to być widoczne gołym okiem, ale ponieważ można zobaczyć tylko ciepło na powierzchni, może być trudno ocenić głębokość wnikania ciepła. 3-fazowe modele Alesco pracują w zakresie częstotliwości 15-18 kHz.

Podgrzewanie indukcyjne jest to metoda bezkontaktowa, która może być używana do podgrzewania metali.

Podgrzewacz indukcyjny wytwarza zmienne pole magnetyczne, które wytwarza prądy wirowe wewnątrz materiału. To właśnie te prądy wirowe generują ciepło. W naszych urządzeniach prąd zmienny jest “pompowany” do tyłu i do przodu w induktorze w częstotliwości 15-20 kHz. Wzmacniacz pola koncentruje pole magnetyczne.

Sztuka odkręcenia złącza gwintowego.
W warsztatach samochodowych podgrzewacze indukcyjne są wykorzystywane do prostowania ram i osi, a nawet do odkręcania złączy gwintowanych, co jest faktycznie największym obszarem zastosowania. Nowoczesne złącza gwintowane w dzisiejszych samochodach mogą być trudne do odkręcenia. Jest to część precyzyjna, gdzie tolerancje gwintów są minimalne i często zawierają kilka metali o różnych właściwości. Ponadto, często składają się z kombinacji różnych materiałów, takich jak guma, różne rodzaje spoiw, itp. Wiele śrub zamontowanych w pojazdach jest dokręconych fabrycznie przez producenta. Innymi słowy, w pojeździe istnieją złącza zarówno wstępnie dokręcone jak i te wstępnie nie dokręcone. Projektant złącza ustala, które z nich są gdzie umieszczone. Oprócz tego, z upływem czasu różne typy korozji pojawiają się pomiędzy częściami złącz. Wszystkie te rzeczy razem wpływają na zapotrzebowanie na moment obrotowy, a nawet możliwość odkręcenia złącza w ogóle. Podgrzewacz indukcyjny znacznie upraszcza tę sytuację.

Podgrzewanie indukcyjne jest szybkie i delikatne
Odkręcanie złącza za pomocą indukcji różni się nieco od używania otwartego ognia. Otwarty ogień ogrzewa zewnętrzną powierzchnię złącza, powodując jego rozszerzanie. Indukcja tworzy natychmiastową różnicę temperatur pomiędzy różnymi częściami złącza, powodując ruch i “zerwanie” połączenia. Oznacza to, że może ona tylko podgrzać śrubę w celu osiągnięcia “ruchu”, który z kolei redukuje moment obrotowy niezbędny w celu odkręcenia połączenia.

Istnieje wiele różnych innych obszarów użytkowania podgrzewaczy indukcyjnych. Jednym z nich może być na przykład usunięcie przyklejonych części, takich jak okna, naklejki, taśmy gumowe itp. Klejenie pojawia się coraz częściej w nowoczesnych pojazdach, co stwarza jeszcze więcej przyszłych obszarów użytkowania podgrzewaczy indukcyjnych.

Na naszej stronie można znaleźć zdjęcia i filmy, które pokazują, jak można używać podgrzewaczy indukcyjnych.

Poprawa warunków pracy dzięki wprowadzeniu indukcji na stanowisko pracy

Poprawa warunków pracy  poprzez zastosowanie podgrzewacza indukcyjnego niesie za sobą wiele korzyści. Pierwszą, najbardziej oczywistą, jest zastąpienie starej niebezpiecznej metody palnikowej ( płomieniowej ) na bezpłomieniową. Tutaj powstają korzyści z tytułu bezpieczeństwa pracy: nie musimy stosować dodatkowych osłon, operować płomieniem o wysokiej temperaturze, mieć do czynienia z rozwiniętymi  przewodami  z gazami palnymi, czy też niezabezpieczonymi bądź rozszczelniającymi się butlami . Drugim aspektem zastosowania  podgrzewacza indukcyjnego  jest spora oszczędność w budżecie zakładu / firmy w skali roku w przeciwieństwie do wysokich opłat za gazy, atesty , certyfikaty, dopuszczenia pracowników, etc. . Trzecim, bardzo często pomijanym wątkiem, jest sama technologia i specyfika podgrzewanych materiałów . W przypadku zastosowania podgrzewacza materiał nie podlega nawęglaniu, jego struktura nie ulega uszkodzeniu, gdyż strumień indukcji  wnika na wskroś w materiał. Podgrzewacze wedle zastosowania do danej  pracy i indywidualnych potrzeb posiadają wymienne końcówki, regulacje natężenia mocy. Mogą być dodatkowo wyposażone w czujniki czasowe umożliwiające cykliczną ciągłą pracę np. hale produkcyjne.

Każde z urządzeń posiada gumowe osłony elementów najczęściej dotykanych. Mimo znacznej wagi nagrzewacza posiada on przednie kółka skrętne, które ułatwiają manewrowanie.

W skład jego wyposażenia wchodzą także wymienne i praktyczne w użyciu cewki indukcyjne oraz niezbędne zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przepięciowe. Certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa CE to potwierdzają.